New Amsterdam Season2 ซับไทย Ep.1-5

ซีรี่ย์ฝรั่ง New Amsterdam Season2 ซับไทย

เรื่องย่อ:ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มาแหกกฎต่างๆ เพื่อรักษาระบบที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา (Cr.itstopre)

ตัวอย่าง New Amsterdam Season2

New Amsterdam Season2 ซับไทย Ep.1

New Amsterdam Season2 ซับไทย Ep.2

New Amsterdam Season2 ซับไทย Ep.3

New Amsterdam Season2 ซับไทย Ep.4

New Amsterdam Season2 ซับไทย Ep.5 (สัปดาห์หน้า)