Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.1-10

ซีรี่ย์ฝรั่ง Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย

เรื่องย่อ:ผู้เชี่ยวชาญโบราณวัตถุที่ยอดเยี่ยมและกลุ่มโจรศิลปะที่มีฝีมือเพื่อจับผู้ก่อการร้ายที่กำลังขโมยสมบัติ

ดูตัวอย่าง Blood and Treasure Season1

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.1

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.2

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.3

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.4

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.5

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.6

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.7

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.8

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.9

Blood and Treasure ปี1 พากย์ไทย Ep.10 (สัปดาห์หน้า)